Langs de Aa

Hoe ziet het toekomstbeeld van het Aa-dal er uit? Is het straks mogelijk om langs de hele Aa te wandelen of kanoën? Spelen ondernemers innovatief in op de kansen die het Aa-dal biedt? Een toekomstbeeldkansenkaart en icoonprojecten zijn de opbrengst van een interactief proces voor versteking van het Aa-dal. Zij vormen de aanvang van de uitvoering. Betrokken overheden gaan samen met de streek uitvoering geven aan een klimaat robuust en mooier Aa-dal. Zij gaan aan de slag met de zeven benoemde icoonprojecten. Er is daarom geen sprake van een eindproduct maar nadrukkelijk van een start! In de toekomst volgen daarom nog andere icoonprojecten. Op deze website kunt u de ontwikkelingen volgen en uw wensen voor het Aa-dal blijven aandragen

toekomstvisie

Ruimtelijke opgaven van de toekomst
Het Aa-dal strekt zich uit van Beek en Donk tot ’s-Hertogenbosch. De gemeenten in het gebied langs de Aa en het waterschap Aa en Maas hebben een ruimtelijke verkenning voor versterking van het Aa-dal opgesteld. Dit toekomstbeeld geeft antwoord op de ruimtelijke opgaven van de toekomst. Hieronder vallen onder andere meer ruimte voor waterberging, verbeterde recreatiemogelijkheden, een antwoord op klimaatverandering en het verhogen van de natuurwaarden langs de Aa. Parallel aan de ruimtelijke verkenning is een visie op het watersysteem opgesteld.

200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
1Z0-060
400-051
300-075
MB2-704
100-101
9L0-012
642-999
300-115
MB5-705
70-461
1V0-601
300-206
352-001
70-461
1V0-601
300-206
352-001
70-486
300-135
NS0-157
PR000041
300-101
70-346
CCA-500
300-320
350-018
300-101
210-260
300-208
MB2-707
400-201
SY0-401
70-462
EX200
100-101
MB2-707
400-201
SY0-401
70-462
EX200
100-101
1Z0-803
9L0-012
70-480
200-310
EX300
200-120
CISSP
400-101
810-403
300-320
210-060
300-070
210-260
300-075
300-101
NSE4
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
300-101
210-260
300-208
MB2-707
400-201
SY0-401
300-115
100-101
ADM-201
N10-006
ICBB
NSE7
70-483
70-463
400-051
70-410
70-488
700-501
300-135
200-120
CISSP
400-101
810-403
300-320
210-060
300-070
210-260
300-075
300-101
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
350-018
ADM-201
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
350-018
ADM-201

picknicktafel_streamer-website2

Blauwe picknicktafel
Wij vroegen bewoners, ondernemers en recreanten in het Aa-dal voor het toekomstbeeld naar hun wensen en ideeën. Dit deden wij door in gesprek te gaan aan ‘de blauwe picknicktafel’. Met de picknicktafel bezochten we van mei tot september 2016 verschillende plekken langs de Aa. De picknicktafel was te vinden op onder andere de Parijse markt in Berlicum, de Oosterplas in ‘s-Hertogenbosch, Fabriek Magnifique in Veghel en het tuinfeest in Cultureel Centrum Servaes. Alle wensen en ideeën die hier zijn verzameld, vindt u terug op de kansenkaart.

Mooier, aangenamer en slimmer
Uit de clusters van kansen zijn in oktober 2016 zeven icoonprojecten benoemd. Icoonprojecten maken het Aa-dal mooier, aangenamer of slimmer. Zij verbinden bestaande initiatieven of projecten en brengen nieuwe samenwerkingen tot stand. Samen met de betrokkenen bij deze icoonprojecten gaan de overheden van het Aa-dal nu aan de slag om uitvoering te geven aan een (nog) mooier Aa-dal.