Contact

Mirja Kits, mkits@aaenmaas.nl (gebiedsregisseur namens de gezamenlijke overheden)
Bent u geïnteresseerd in het ontvangen van onze nieuwsbrief?, schrijf u dan in: Inschrijven nieuwsbrief

Het project ‘De kracht van het Aa-dal’ is geïnitieerd door het waterschap Aa en Maas, AgriFood Capital en de gemeenten Veghel, ’s-Hertogenbosch en Bernheze. De gemeenten Sint-Michielsgestel en Laarbeek denken mee. De verkenning en het participatieproces (mei tot oktober 2016) is uitgevoerd door bureau Terra Incognita in samenwerking met de bureaus APPM en Nieuwe Gracht.

Er is gekozen voor een regionale aanpak, omdat het beekdal van de Aa niet stopt bij de gemeentegrens en er gestreefd wordt naar een consistent ruimtelijk beeld voor het hele Aa-dal. Een gemeente overstijgende aanpak is daarnaast ingegeven door de klimaatverandering die op ons afkomt en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Het is daarbij noodzakelijk om integraal en in regionaal verband te zoeken naar oplossingen om te komen tot een balans om zowel de wateroverlast als de verdroging het hoofd te bieden. Hiervoor schieten sectorale oplossingen tekort en is betrokkenheid van de streek nodig. Versterking van de identiteit van de Aa draagt tevens bij aan versterking van de ruimtelijke kwaliteit en het creëren van een aantrekkelijke leef- en werkomgeving in het Aa-dal.

200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
1Z0-060
400-051
300-075
MB2-704
100-101
9L0-012
642-999
300-115
MB5-705
70-461
1V0-601
300-206
352-001
70-461
1V0-601
300-206
352-001
70-486
300-135
NS0-157
PR000041
300-101
70-346
CCA-500
300-320
350-018
300-101
210-260
300-208
MB2-707
400-201
SY0-401
70-462
EX200
100-101
MB2-707
400-201
SY0-401
70-462
EX200
100-101
1Z0-803
9L0-012
70-480
200-310
EX300
200-120
CISSP
400-101
810-403
300-320
210-060
300-070
210-260
300-075
300-101
NSE4
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
300-101
210-260
300-208
MB2-707
400-201
SY0-401
300-115
100-101
ADM-201
N10-006
ICBB
NSE7
70-483
70-463
400-051
70-410
70-488
700-501
300-135
200-120
CISSP
400-101
810-403
300-320
210-060
300-070
210-260
300-075
300-101
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
350-018
ADM-201
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
350-018
ADM-201

De verkenning voor het Aa-dal is  samen met lokale gebiedspartijen, bewoners en ondernemers opgesteld. Hierdoor ontstaat meer continuïteit en kunnen kansen voor het Aa-dal in gang worden gezet. De verkenning en het toekomstbeeld vormen een katalysator voor reeds ingezette ontwikkelingen en nieuwe initiatieven. De icoonprojecten geven nu als eerste uitvoering aan het toekomstbeeld. Wilt u bijdragen aan een icoonproject of heeft u een idee of initiatief? Neem dan contact op met: Mirja Kits, mkits@aaenmaas.nl

Twitter icoon

Facebook icoon