Toekomstbeeld

De verkenning schetst een toekomstbeeld voor het Aa-dal op de lange termijn. Het geeft een antwoord waarin ruimtelijke, water- en klimaatopgaven zijn gecombineerd.
toekomstbeeld2

  • In de toekomst wordt er ruimte gecreëerd voor een beek die op een natuurlijke wijze door het landschap, de dorpen en steden stroomt.
  • De Aa wordt beter zichtbaar en leefbaar gemaakt, als verbindend en dragend element in een aantrekkelijk landschap.
  • Er wordt gewerkt aan een klimaatbestendig Aa-dal door een duurzaam watersysteem te creëren, op zodanige wijze dat ook de ruimtelijke kwaliteit verbetert.
  • De Aa wordt ontwikkeld als drager voor ecologie, leefbaarheid en recreatie.
  • Door ontwikkelingen in het Aa-dal wordt de omslag gemaakt naar een samenleving waarbij water, wonen, werken en recreëren op duurzame wijze samengaan. Daarbij is aandacht voor groen(blauw) ondernemerschap
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
1Z0-060
400-051
300-075
MB2-704
100-101
9L0-012
642-999
300-115
MB5-705
70-461
1V0-601
300-206
352-001
70-461
1V0-601
300-206
352-001
70-486
300-135
NS0-157
PR000041
300-101
70-346
CCA-500
300-320
350-018
300-101
210-260
300-208
MB2-707
400-201
SY0-401
70-462
EX200
100-101
MB2-707
400-201
SY0-401
70-462
EX200
100-101
1Z0-803
9L0-012
70-480
200-310
EX300
200-120
CISSP
400-101
810-403
300-320
210-060
300-070
210-260
300-075
300-101
NSE4
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
300-101
210-260
300-208
MB2-707
400-201
SY0-401
300-115
100-101
ADM-201
N10-006
ICBB
NSE7
70-483
70-463
400-051
70-410
70-488
700-501
300-135
200-120
CISSP
400-101
810-403
300-320
210-060
300-070
210-260
300-075
300-101
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
350-018
ADM-201
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
350-018
ADM-201

De ‘kracht van het Aa-dal’ is gevisualiseerd in dit toekomstbeeld. Om dit toekomstbeeld te illustreren zijn drie verhalen opgesteld een een (fictieve) bewoner, een bezoeker en een ondernemer in de toekomst.

De volledige verkenning is terug te lezen in  het eindrapport ‘De Kracht van het Aa-dal’.

toekomstdromen